Kategorier
By Superstandard

Ginger Grouse Sommarkampanj / Summer campaign

Den nya populära blanddrycken Ginger Grouse från Edrington finns hos både Systembolaget och hos grossister. Även på diverse tax-free där den blivit väldigt populär. Superstandard har tagit fram annonser,  profil- och kampanjmaterial samt en installation i avgångshallen för M/S Birka vid stadsgårdskajen i Stockholm.


The new popular Ready to drink from Edrington, the Ginger Grouse can be found in both Systembolaget and wholesalers. Also on various tax-free shops where it has become very popular. Super Standard has produced ads, profile and campaign materials as well as an installation in the departure hall of the M / S Birka at Stadsgårdskajen in Stockholm.