Event / Event

Ett Event är en händelse där du träffar folk, och då oftast kunder, i verkliga livet. Oftast genom en demonstration av dina produkter eller tjänster. Storleksmässigt kan ett event vara allt från en promotionturné runt hela landet, till att skjuta t-shirt kanoner på fotboll. Eventen är oftast riktade mot slutkonsumenter eller återförsäljare, men kan även vara interna i form av säljtävlingar eller kick off som några exempel. Du kan använda oss vart helst du önskar i en eventprocess, som helhetsleverantör eller kanske bara idéspruta. Vi jobbar på nordisk nivå.

Detta gör vi:

  • Idé / Design av Event
  • Produktion
  • Genomförande
  • Personal
  • Lagring

An Event is when you interact and meet people, and then usually customers, in real life. Usually through a demonstration of your products or services. Size-wise, can an event be anything from a promotional tour around the country, to shoot t-shirt cannon at football. The events are usually targeted towards end consumers or retailers, but can also be internal, in the form of sales contests or kick off as a few examples. You can use us wherever you desire in an event process, as a producer for the event or maybe you just need some ideas. We work on a Nordic level.

We do this:

  • Concept / Design of Event
  • Production
  • Implementation
  • Personnel
  • Storage