Mässor / Exhibitions

Att vara med på en mässa och försvinna i mängden är inget någon önskar. Med små medel går det att skapa en bra monter som känns inbjudande att besöka. Vissa kanske redan har en monter, men behöver hjälp att bygga och riva. Eller så vill du ha en helhetslösning där vi börjar med skisser och idéer, tema, fixar personal och hela byggprocessen.

Detta gör vi:

 • Idé / Design
 • Produktion
 • Bygg
 • Genomförande
 • Riv
 • Lagring

Being on a Exhibition / Fair and disappear in the crowd is nothing anyone wants. With limited resources, you can create a nice booth that feels inviting to visit. Some may already have a booth, but need help to build and tear. Or do you want a complete solution where we start with drawings and ideas, theme, fixes, staff and the entire construction process.

We do this:

 • Concept / Design
 • Production
 • Construction
 • Implementation
 • Tear
 • Storage