Reklam / Advertising

Reklam är ganska brett. När det kommer till reklam har vi valt att fokusera på några utvalda saker. Till att börja med är det viktigt  att ta fram en bra idé. Sedan skall vi välja rätt kanal, och det kan vara annonser, DR, affischer, POS, och profilreklam. Eller så vill du ha en kampanj som innefattar flera av dessa, vilket så klart ger bäst resultat.

 Detta gör vi:

 • Annonser
 • POS
 • DR
 • Affischer
 • Butiksreklam
 • Profilreklam

I dessa kanaler:

 • Digitalt
 • Tryck
 • Textil

Advertising is quite wide. When it comes to advertising, we have chosen to focus on some selected items. To begin with, it is important to develop a good idea. Then we select the right channel, and it can be ads, DM, posters, POS, and visual merchandise. Or  you want a campaign that includes several of these, which of course gives the best results.

We do this:

 • Advertisements
 • POS
 • DM
 • Print
 • In Store advertising
 • Visual merchandise

In these channels:

 • Digital
 • Prints
 • Textiles