Kategorier
By Superstandard

GE Healthcare monter röntgenmässa

Byggnation och rivning av GE Healthcares monter på Röntgenveckan i Karlstad.


Build and dismantle of GE Healthcares booth at X-ray week in Karlstad.