Design / Design

Design har blivit en allt viktigare del i marknadföringen. I dagens hårda konkurrens, krävs fler egenskaper än bara en bra produkt eller tjänst för att öka marknadsandelar. Skall man in med en ny produkt bland många andra, kan designen vara en viktig del. Vi designar förpackningar, etiketter och grafiska profiler och tänker såklart på hur vi anpassar dessa gentemot målgruppen.

Exempel på vad vi gör:

 • Förpackningsdesign
 • Etikettdesign
 • Grafisk design
 • Produktion

Material:

 • Glas
 • Metall
 • Textil
 • Papper

Design has become an increasingly important part in marketing. In today’s highly competitive environment it requires more features than just a good product or service to increase market share. If you want to launch a new product among many others, design can be an important part. We design packaging, labels and graphic profiles and thinking of course of how we adapt them towards the target audience.

Examples of what we do:

 • Packaging Design
 • Label Design
 • Graphic Design
 • Production

Materials:

 • Glass
 • Metal
 • Textile
 • Paper