Försäljning / Sales

Försäljning är kanske inte det första man tänker på när det gäller en reklambyrå. Vi tycker att reklam och försäljning går hand i hand, och därför är det lika bra att tänka på båda samtidigt. Vi har lång erfarenhet av försäljning både mot konsumenter och återförsäljare samt även distribution och lagerhållning.

Detta gör vi:

 • Strategi
 • Butiksmarknadsföring
 • Varu- / produkt demos
 • Butiksdisplayer
 • Distribution
 • Lagerhållning

 Sales may not be the first thing you think of when it comes to an advertising agency. But we believe that advertising and sales goes hand in hand, so that is why we think about both at the same time. We also have extensive experience in sales both to consumers and retailers as well as distribution and warehousing.

We do this:

 • Strategy
 • In store marketing
 • Vending / product demos
 • Store displays
 • Distribution
 • Warehousing